Co Je Long Tail

[Návod] Long tail – co to je, jak ho najít, co to pro SEO přinese

Když mluvíme o optimalizaci pro vyhledávače (SEO), pojem Long Tail odkazuje na klíčová slova, která jsou delší a obsahují více slov než krátká a generická klíčová slova. Tato víceslovná klíčová slova jsou často unikátní a méně konkurenční oproti generickým (obecným) slovům.

I když obecná klíčová slova přitahují nejvíce vyhledávání, klíčová slova typu Long Tail tvoří širší spektrum jedinečných a méně vyhledávaných frází. To znamená, že pokud všechny hledání provedené pomocí klíčových slov Long Tail sčítáme, převyšují hledání vykonané s obecnými klíčovými slovy.

Logicky platí, že čím více slov klíčová fráze obsahuje, tím specifičtější vyhledávání je. To nám ukazuje, že fráze s více slovy jsou typické pro Long Tail a jejich efektivní využití by mělo být součástí každé SEO strategie.

Vizualizace pojmu Long Tail – grafický přístup

Nejlepší pochopení principu Long Tail strategie nám poskytne grafické zobrazení.

Long Tail

Na levém konci grafu najdeme obecná klíčová slova s vysokým počtem vyhledávání. Jak postupujeme směrem k pravé straně grafu, počet vyhledávání klesá, ale počet klíčových slov se zvyšuje – vytváří tím dlouhý ocas. Tento fenomén ilustruje, jak dlouhý ocas formuje unikátní a méně vyhledávané fráze, které ve výsledku převyšují vyhledávání provedené obecnými klíčovými slovy.

Prostě je velký rozdíl mezi cílením na obecné slovo – tričko a na long tailový dotaz – pánské černé triko s krátkým rukávem. A tohle platí pro jakýkoliv obor.

Tvorba a původ konceptu

Chris Anderson zavedl pojem long tail. Anderson, jenž působil jako redaktor časopisu Wired, tento termín poprvé použil v roce 2004, aby popsal trend prodeje produktů na internetu namířených na specifické zákazníky.

Podle Andersona, i když tyto produkty nemusí být komerčně úspěšné ve velkém měřítku v obchodních domech, na internetu můžou dosáhnout masivního prodeje. Anderson později tento koncept expandoval a aplikoval i do oblasti digitálního marketingu a SEO, kde relevace dlouhého ocasu segementu značně převýšila původní kontext.

Jak najít long tail

Longtaily představují exkluzivní možnost pro webové stránky, aby se vymanily z davu a dosáhly skvělého umístění ve vyhledávačích. Ale co je významnější, mohou zaručit nižší náklady na PPC reklamy. Výsledkem čehož je potenciální zvýšení návštěvnosti vaší stránky a případný nárůst konverzního poměru.

Prvním krokem k nalezení účinných long tail klíčových slov je důkladný výzkum. Využívám nástroje jako Marketing Miner, Collabim, SEMrush nebo Ahrefs k identifikaci specifických vyhledávacích dotazů, které používá cílová skupina mého webu. Hledám fráze, které jsou relevantní pro obsah mého webu a zároveň mají dostatečný objem vyhledávání. Důležité je také sledovat trendy a měnit se vyvíjející zájmy cílové skupiny, což může otevřít nové příležitosti pro využití long tail klíčových slov.

Obecne Slovo Vs Long Tail
Obecná fráze vs Long Tail. Long tail je méně konkurenční. Zdroj: Marketing Miner

Dalším klíčovým aspektem je integrace těchto klíčových slov do obsahu webu. To neznamená jen jejich zahrnutí do textu, ale také jejich zapracování do nadpisů, meta popisků a URL adres. Je důležité, aby byly tyto fráze přirozeně začleněny do obsahu, aby byl pro čtenáře přínosný a zároveň optimalizovaný pro vyhledávače. Práce s long tail klíčovými slovy vyžaduje kreativitu a pochopení potřeb a chování uživatelů, aby mohl obsah efektivně oslovit správnou skupinu návštěvníků.

Proč long tail používat

1. Boj s konkurencí

Je známo, že většina lidí upřednostňuje obecné, všestranné fráze, a to jak v SEO, tak v PPC kampaních. Nicméně, tato orientace často vyústí v náročný a časově nákladný proces, který nemusí nutně skýtat očekávané výsledky. Fokusování se na dlouhý ocas klíčových slov nabízí významně snazší cestu k úspěchu tím, že omezuje konkurenci. Zaměření na strategii long tail klíčových slov může přinést vyšší návratnost investic a menší konkurenci.

Obecne Slovo Vs Long Tail
Obecná fráze vs Long Tail. Zdroj: Marketing Miner

2. Zvýšení konverzí díky Long Tailu

Nákupní chování zákazníků se proměňuje a stává se stále konkrétnějším. Zákazníci vzácně vyhledávají obecné termíny; jsou naladěni na detailnější a vysoce zaměřené vyhledávání, které přesně odpovídá jejich potřebám. Pokud se při SEO zaměříme na dlouhý ocas, můžeme tím podpořit konverze a přilákat návštěvníky, kterými jsou právě ti zákazníci, kteří v průběhu svého nákupního procesu využívají specificky zaměřené fráze. Je to logický krok, který vede ke zvýšení počtu uskutečněných prodejů.

3. Vyšší návratnost s Long tail

Zaměření na fráze, které tvoří takzvanou dlouhou ocasní část v rámci optimalizace pro vyhledávače (SEO), se ukazuje jako mimořádně efektivní metoda, a to zejména díky výjimečné návratnosti investic. Tento pozoruhodný jev lze připsat nižší konkurenci tykající se těchto specifických klíčových slov a vysoké míře konverzí uživatelů, kteří dle nich provádějí vyhledávání.

Nevýhody dlouhého ocasu v klíčových slovech

Nicméně je důležité připomenout, že tato strategie má i své výzvy. Detailní analýza klíčových slov je nezbytná a tato úloha může být náročnější, než v případě obecných slov. K efektivnímu využití strategie dlouhého ocasu je nutné mít na vašich webových stránkách dostatek kvalitního a relevantního obsahu (vstupních stránek). Klíčová slova je potřeba přirozeně implementovat a dosáhnout tak potřebné organické návštěvnosti.

Jak se zaměřovat na dlouhý ocas v SEO?

Zaměření na dlouhý ocas v rámci SEO vyžaduje unikátní přístup, který se významně liší od optimalizace pro široce hledané výrazy. Zatímco strategie „jeden výraz = jedna stránka“ je vhodná pro obecné pojmy, v případě méně hledaných frází toto pravidlo ztrácí svůj smysl. Pro pokrytí širokého spektra klíčových slov z dlouhého ocasu je moudré vytvářet obsah týkající se vašeho odvětví, který je bohatý na témata a klíčová slova, jež jsou relevantní pro váš sektor. Dlouhý ocas lze následně posílit generováním obsahu uživateli. Tím se přispívá k diverzifikaci a obohacování tematicky zaměřených klíčových slov, které výrazně ovlivňují vaši strategii pro SEO.

Long Tail a copywriting perspektiva

V obsahu webových stránek hrají nadpisy nepostradatelnou roli. Jednají se o kritický komponent, který pomáhá při optimalizaci širokého spektra frází v prostředí s menší konkurencí. Nadpisy nejenže mají schopnost upoutat zvědavost a přitáhnout pozornost čtenáře, ale také slouží jako základní kámen pro začlenění různorodých klíčových slov. Co to znamená pro efektivní SEO? Jednoduše řečeno, je nezbytné využívat specificky navržené nadpisy, které odpovídají samotnému obsahu a jsou pečlivě přizpůsobeny konkrétním klíčovým slovům.

Long Tail v PPC kampaních

Zapojení dlouhého ocasu do vyhledávacích kampaní, například speciálních reklam, produktových kampaní a dynamických vyhledávacích reklam, může přinášet pozitivní výsledky. Dlouhý ocas, skládající se z delších a detailnějších klíčových slov, má totiž potenciál přitahovat vyhledávací dotazy uživatelů, kteří jsou těsně před ukončením svého nákupního cyklu a jsou tedy připraveni se rozhodnout pro nákup. Tím pádem, využití dlouhého ocasu v PPC kampaních může přinést měřitelné a signifikantní výsledky.

Jak provádět analýzu klíčových slov

Provádění analýzy klíčových slov je klíčový proces, jehož účelem je identifikovat a zkoumat vyhledávací fráze odpovídající vašim službám, které uživatelé hledají ve vyhledávačích. Pomocí analýzy klíčových slov můžete získat cenné informace o oblíbenosti specifických klíčových slov, jejich konkurenceschopnosti a dalších důležitých údajů pro efektivní SEO. Tyto informace pak mohou pomoci vytvářet a optimalizovat obsah tak, aby co nejlépe odpovídal potřebám a zájmům vašich potenciálních zákazníků.

Long Tail obsahová strategie

Dlouhoocasý přístup k obsahové strategii hraje důležitou roli v rámci efektivní SEO taktiky. Jak nám napovídá graf, klíčová slova se dlouhým ocasem se potýkají s menší konkurencí. Toto naznačuje, že taková slova lze lépe optimalizovat, což webovým stránkám umožnuje dosáhnout lepšího umístění ve výsledcích vyhledávání.

Long Tail klíčová slova konvertují efektivněji. Když uživatelé vyhledávají pomocí specifičtějších a více zaměřených výrazů, je pravděpodobnější, že přejdou k akci, jako je nákup produktu, přihlášení k odběru bulletinu nebo stažení elektronické knihy. Tyto podrobnější vyhledávací dotazy odrážejí silnější záměr návštěvníka stránky, což vede k vyšším konverzním sazbám.

Kromě vyšší konverzní sazby přináší obsahová strategie zaměřená na Long Tail také větší výnosy. Optimalizace pro dlouhý ocas je obvykle méně nákladná než pro široká klíčová slova s vysokou konkurencí, což vede k lepšímu výnosu z investice.

Při tvorbě obsahové strategie orientované na dlouhý ocas je nesmírně důležité soustředit se na kvalitu obsahu. Měli byste se ujistit, že váš obsah je relevantní pro klíčová slova s dlouhým ocasem, která jste si vybrali, a že přináší uživateli přínos a je pro něj užitečný. Přemýšlejte o potřebě uživatele, kterou chcete splnit, a jak můžete poskytnout hodnotné informace, které jim pomohou dosáhnout jejich cílů.

Podobné příspěvky