Konverzni Landing Page

Co je landig page a jak ji navrhnout, aby vydělávala

Na webu je důležité vést návštěvníky k požadované akci. A to přesnou cestou. Pokud se návštěvník někde ztratí, tak zůstane ztracený a nekápne z něj ani koruna. Jak ho dovést do požadovaného cíle? Tvorbou konverzní landing page.

Co je landing page?

Landing page je specificky navržená webová stránka, jejímž primárním účelem je přeměna návštěvníků na leady nebo přímo zákazníky. Je vytvořena s jednoznačným cílem a motivuje návštěvníka k provedení určité akce, jako je vyplnění formuláře, registrace na událost, nákup produktu, nebo stažení e-booku. Efektivní landing page je navržena tak, aby byla co nejvíce přitažlivá a relevantní pro potřeby a zájmy cílové skupiny, a tím zvýšila šance na konverzi.

Co je cílem landing page

Primárním účelem každé landing page je přeměna návštěvníků na leady nebo přímo zákazníky. To znamená, že když někdo přistane na vaší stránce, měl by být motivován k provedení určité akce. Ať už je to vyplnění formuláře, registrace na událost, nákup produktu, nebo stažení e-booku. Efektivní landing page je tedy navržena s jednoznačným cílem a vede návštěvníka k tomu, aby tento cíl splnil. Je to o vytvoření jasné a lákavé nabídky, která je přímo spojena s tím, co návštěvník hledá.

  • Cílem landing pages je zvýšit konverze. Efektivně navržená landing page umožňuje získávat e-mailové a jiné kontakty, což zvyšuje šance na přeměnu leadů v prodeje.
  • Pomocí landing pages můžete segmentovat návštěvníky a útočit na jejich emocionální rozpoložení.
  • Landing pages přispívají k budování vaší značky tím, že prezentují konzistentní sdělení a estetiku, která rezonuje s vaší cílovou skupinou.
  • Použitím správných strategií mohou landing pages zlepšit vaše SEO a přivést na váš web více návštěvníků.

3 rozdíly mezi landing page a webovou stránkou

Ačkoli se může zdát, že landing page a klasická webová stránka slouží podobnému účelu, existují mezi nimi klíčové rozdíly:

  1. Specifičnost účelu: Na rozdíl od webových stránek, které poskytují široký přehled o firmě, produktech, či službách, landing page je zaměřena na jednu konkrétní kampaň, produkt, nebo nabídku. Její cíl je výrazně specifičtější. Příklad je landing page pro tvorbu webových stránek, jejíž hlavním účelem je prodat službu na tvorbu webu. Ačkoliv tohle je vlastně takový hybrid LP a webovky.
  2. Míra konverze: Landing page jsou optimalizovány pro konverzi, což znamená, že vše od obsahu po design je navrženo tak, aby maximálně podpořilo uživatele v provedení konkrétní akce. Webové stránky jsou často více informační a nejsou primárně zaměřeny na konverzi.
  3. Struktura a design: Landing page obvykle obsahují méně odkazů a navigačních prvků než klasické webové stránky. Cílem je udržet návštěvníka zaměřeného na konverzní cíl a minimalizovat distrakce, které by ho mohly odvést.

Proč navrhnout pro každou kampaň jinou landing page

Každá marketingová kampaň má své unikátní cíle a cílovou skupinu, a proto by měla mít i svou vlastní landing page. Toto umožňuje:

  • Přizpůsobení obsahu: Můžete lépe přizpůsobit obsah a nabídku konkrétním potřebám a zájmům vaší cílové skupiny. Kromě toho cílíte na přesné potřeby cílovky.
  • Testování a optimalizace: S vlastními landing pages pro různé kampaně můžete lépe testovat, co funguje a co ne, a dále optimalizovat stránky pro zvýšení konverzního poměru.
  • Měření úspěšnosti: Jednotlivé landing pages umožňují přesnější sledování úspěšnosti kampaní a lepší pochopení, jaké prvky nejvíce přispívají k dosažení cílů.

Zkrátka jde o to, aby jste zbytečně netříštili pozornost lidí, které na landing page přivedete. Čím víc pozornost tříštíte, tím spíš se lidi ztratí a neprovedou požadovanou akci.

Tvorba landing page

Každá landing page má několik důležitých prvků, nad kterými musíte nutně přemýšlet. Zapomeňte na to, že takovou vstupní stránku sesmolíte během půl hodiny. Nadpisy, texty, obrázky, videa, CTA. Na tom všem záleží.

Proč nejvíc záleží na nadpisu

Nadpis na vaší landing page je první věc, kterou návštěvníci uvidí. Nadpis rozhoduje o tom zda zůstat a prozkoumat nabídku, nebo okamžitě odejít. Správně formulovaný nadpis může přitáhnout pozornost a vzbudit zájem. Nadpis by měl jasně komunikovat hlavní hodnotu vaší nabídky a odpovídat na potřeby vaší cílové skupiny.

Ecomail Lp2
Příklad jasného sdělení nadpisem. Ačkoliv tohle není 100% LP v pravém slova smyslu

Základní poučení je, že nadpis, který přímo vyslovuje problém nebo potřebu návštěvníka a nabízí řešení, má vysokou šanci na úspěch. Je to o vytvoření pocitu okamžitého pochopení a sounáležitosti mezi vaší značkou a potenciálním zákazníkem. Nadpis by měl být dostatečně přitažlivý, aby návštěvníka motivoval číst dál. Jenže nesmí být moc složitý na pochopení.

Podpůrný podnadpis

Zatímco nadpis má za úkol přitáhnout pozornost, podnadpis doplňuje nadpis tím, že poskytuje další informace a podrobnosti o nabídce. Podnadpis by měl být přesvědčivý a měl by posílit zprávu nadpisu, dávajíc mu větší hloubku a kontext. Tato část je ideální pro rozvedení přínosů produktu nebo služby a pro posílení důvodu, proč by návštěvník měl podniknout další krok.

Podnadpisy jsou skvělou příležitostí k představení klíčových výhod nabídky a k vytvoření silnějšího emocionálního spojení s návštěvníkem. Použitím podnadpisu, který rezonuje s návštěvníkem na osobní úrovni, můžete zvýšit šance na to, že se návštěvník stane leadem nebo zákazníkem.

Vizuální prvky

Vizuální prvky hrají na landing pages zásadní roli, protože mozek zpracovává vizuální informace rychleji než text. Použití atraktivních obrázků, videí nebo grafiky může výrazně zvýšit angažovanost a pomoci lépe vysvětlit vaši nabídku. Dobře zvolené vizuály mohou zvýšit důvěryhodnost produktu a podpořit příběh, který chcete sdělit.

Vlastní zkušenost mi říká, že vizuály by měly být relevantní k obsahu a cílům vaší landing page. Použití autentických obrázků, které odrážejí vaši značku a hodnoty, může vytvořit silnější emocionální vazbu s návštěvníky. Vizuální prvky by měly být optimalizovány pro rychlé načítání stránky, aby se zajistila nejlepší možná uživatelská přívětivost. Ale pozor! Špatným vizuálem můžete všechno pokazit.

Základní výhody

Když se pustím do tvorby landing page, mé hlavní zaměření není jen na to, co produkt nebo služba dělá, ale především na to, jaké výhody přináší zákazníkům. To je klíčový rozdíl, který ovlivňuje celkovou strategii a design stránky. Nejde mi o to vyjmenovat všechny funkce produktu; jde mi o to, aby zákazník pochopil, jak mu můj produkt nebo služba usnadní život nebo vyřeší jeho problém.

Monedu Lp
Příklad LP jednoho z mých projektů

💡Nejsou to ale hodnoty produktu, jsou to hodnoty pro zákazníka. Jedno rčení říká, „Nedělejte nápoje pro zákazníky, vyvolávejte v nich žízeň“.

První a zásadní výhoda, kterou se snažím zákazníkům poskytnout, je řešení specifické potřeby nebo problému. Tato výhoda je základem veškeré komunikace na landing page. Místo abych se zaměřoval na technické specifikace, snažím se zákazníkovi ukázat, jak může produkt nebo služba zlepšit jeho každodenní život nebo pracovní procesy. Tímto způsobem vytvářím přímou spojitost mezi potřebami zákazníka a nabízeným řešením, což vede k vyšší angažovanosti a konverzím.

Další klíčovou výhodou je ušetření času a peněz. V dnešní uspěchané době je pro zákazníky často stejně důležité, kolik času a peněz mohou ušetřit, jako samotná kvalita produktu nebo služby. Při tvorbě landing page se snažím tuto výhodu zdůraznit, ať už jde o snadnou instalaci, jednoduchost použití nebo efektivitu produktu či služby ve srovnání s konkurencí. Zdůrazněním toho, jak může můj produkt nebo služba zákazníkovi ušetřit čas a peníze, vytvářím silnou motivaci pro akci.

Výzva k akci

Výzva k akci (CTA) je jedním z nejdůležitějších prvků na jakékoli landing page. Je to ten klíčový moment, kdy návštěvník rozhoduje, zda podnikne krok, který od něj očekáváte. Správně formulovaná a umístěné CTA může výrazně zvýšit konverzní poměr vaší stránky.

Při vytváření výzvě k akci (CTA) je důležité, aby byla jasná, stručná a výrazně se odlišovala od ostatního obsahu na stránce. Použití akčních slov, jako jsou „Kupte nyní“, „Zaregistrujte se zdarma“, nebo „Získejte více“, může efektivně navádět návštěvníky k požadované akci.

✅Barva tlačítka CTA by měla kontrastovat s barvami na zbytku stránky, aby upoutala pozornost, a její umístění by mělo být takové, aby bylo snadno viditelné bez potřeby skrolování.

Další věc, kterou si musíme uvědomit, je to, že různé barvy vyvolávají různé emocionální reakce. Například červená je spojována s vášní a naléhavostí, což ji dělá ideální pro tlačítka CTA nebo zvýraznění důležitých informací. Na druhou stranu modrá působí klidněji a důvěryhodněji, což ji činí vhodnou pro stránky, které chtějí vzbudit pocit stability a spolehlivosti.

Proč na landing page využívat AIDA framework

Aplikace AIDA frameworku na landing page je jako příprava perfektního koktejlu pro vaše návštěvníky. Prvně, zaujmete jejich pozornost (Awareness) s nápadným nadpisem, jakoby šlo o zářivou neonovou ceduli, která je láká k bližšímu prozkoumání. Pak rozdmýcháte zájem (Interest) s přesvědčivým popisem, který je nutí chtít vědět víc. Nesmíte zapomenout vzbudit touhu (Desire) skrze vyprávění o tom, jak skvěle se jejich potřeby setkávají s vaší nabídkou, a nakonec, motivujete je k akci (Action) s neodolatelnou výzvou k akci, která je přemění z návštěvníků na zákazníky.

Představte si tento proces jako cestu, na které nejprve upoutáte pozornost světlem, pak provedete návštěvníky příběhem, který rezonuje s jejich potřebami, přesvědčíte je o jedinečnosti vaší nabídky a nakonec je s elegancí přesměrujete k tomu, aby udělali ten poslední krok – klikli na tlačítko. AIDA není jen teorie; je to praktický plán, jak proměnit zvědavost ve skutečný závazek.

Návod: Vytvořte vstupní stránku, která KONVERTUJE

Nechceme jen, aby lidé procházeli naší stránkou. Chceme, aby přijali akci hned, jakmile tam dorazí. Abychom to zajistili, musíme vytvořit stránku, která KONVERTUJE, a to tímto způsobem:

K = Konkrétní jasná výzva k akci
O = Oslnit nabídkou
N = Navodit úzké zaměření
V = Vyzdvihnout VDA: Velmi Důležité Atributy
E = Emocionální nadpis
R = Racionálně rozvrhnout layout stránky
T = Tvořit uhlazené vizuály
U = Upevnit sociální důkazy (recenze, hvězdičky, případovky)
J = Jednoduše navigovat prostřednictvím stránky
E = Energicky v každém slově

Závěr

Tvorba efektivní landing page není jen o vytvoření atraktivního designu nebo použití technických triků. Je to o tvorbě stránky, která nejen přitahuje pozornost, ale také přeměňuje návštěvníky na zákazníky. Využitím principů AIDA frameworku – Attention, Interest, Desire, Action – můžete dosáhnout toho, že landing page bude skutečně MAXIMÁLNĚ konverzní.

Prvním krokem je zaujmout pozornost návštěvníka. Toho můžeme dosáhnout pomocí jasného nadpis, který okamžitě upoutá pozornost a motivuje je k dalšímu prozkoumání. Následně musíme zaujmout jejich zájem tím, že jim poskytneme relevantní informace a představíme jim hodnotu nabídky. Poté, co jste je zaujali, musíme probudit jejich touhu tím, že jim ukážete, jak nabídka může splnit jejich potřeby a přání.

Nakonec přichází čas na akci. V tomto bodě musíme být jasně vedeni k provedení požadovaného kroku. Použitím jasně definované a lákavé výzvě k akci, které se návštěvníci nebudou chtít vyhnout, můžete zajistit, že vaše landing page skutečně konvertuje návštěvníky na zákazníky. A o to jde.

Podobné příspěvky