On-page SEO prvky a jejich vizualizace

ON-Page SEO faktory

On-page SEO je soubor prací optimalizace prvků (SEO faktorů) na webových stránkách za účelem získání lepších pozic ve vyhledávačích, což má v konečném důsledku zvýšit relevantní návštěvnost na stránkách. On-Page se zabývá optimalizací obsahu stránek i HTML kódu.

On-page SEO prvky a jejich vizualizace

Relevantní návštěvnost = lepší zacílení na zákazníka. V praxi to znamená, že obsah na webových stránkách se musí nastavit tak, aby získával takové návštěvníky z vyhledávačů, kteří jsou pro váš byznys opravdu důležití.

Příklad: Poskytujete malířské služby v Praze.

Vaším cílovým zákazníkem je domácnost nebo firma z Prahy a jejího okolí. Protože se dá předpokládat, že si vás nenajme zákazník například z Mladé Boleslavi, protože by se mu vaše služby nevyplatily. Mimochodem, já se věnuji tvorba webových stránek Mladá Boleslav, ale třeba tvorba webových stránek Ústí nad Labem. protože mohu pracovat na dálku, takže mohu nabídnou stejnou cenu za webové stránky, jako firma z Mladé Boleslavi, ale pokud by byla potřeba osobní konzultace, tak se má sazba zvyšuje o cestovní náhrady.

On-Page SEO neovlivňuje pouze pozice ve vyhledávačích, ale pomáhá vyhledávačům a hlavně návštěvníkům lépe pochopit webové stránky. Vyhledávače potom mohou ve výsledcích nabídnout takové stránky, které přinesou návštěvníkům užitek a jsou tedy obsahem relevantní k jejich vyhledávacímu dotazu.

Hlavní cíle ON-Page SEO:

 • Upravit stránky, aby byly lehce pochopitelné
 • Stránka má být relevantní k vyhledávacímu dotazu (na základě klíčového slova)
 • Stránky má být užitečná a přínosná návštěvníkům

On-Page SEO = klíčová slova a obsah

V pra-SEO se obsah stránek točil hlavně kolem klíčových slov. SEO konzultant si udělal analýzu klíčových slov a podle té zadal práci copywriterovi. Copywriter nakonec sepsal text plný pro stránku důležitých klíčových slov, která byla v textu rovnoměrně rozmístěna.

On-page SEO: obsah a klíčová slova

Vyhledávače se stále učí a rostou a s touto informací je potřeba pracovat. Obsah webových stránek se netočí pouze kolem klíčových slov. Vyhledávače dokáží podle použitých synonym, kontextu ve kterém se obsah objevuje nebo podle frekvence kombinace slov rozpoznat význam stránky. Podle toho dokáží vyhledávače rozhodnout o relevanci stránky. Proto je vždy důležité tvořit na stránkách relevantní a přínosný obsah, který zajímá vaše uživatele/zákazníky. Jedině takový obsah dokáže uspokojit jejich vyhledávací potřeby.

Jak tvořit takový obsah

 1. Vyčerpávající informace až na dřeň. V tématu musíte jít do hloubky.
 2. Unikátní obsah. Je to složité, ale záleží na tom. Nekopírujte, a tvořte vlastní originální obsah.
 3. Přehledný a dobře čitelný obsah. Přehledně rozvržený text s vizuálními prvky je přitažlivější než text v dlouhých odstavcích a bez nadpisů.
 4. Chtěný obsah. Obsah se musí tvořit na základě analýzy vyhledávacích dotazů. Díky tomu budete tvořit obsah, který opravdu někdo hledá – chce.

Technické On-Page SEO faktory

Webové stránky se optimalizují nejen. po obsahové stránce. Vyhledávačům a návštěvníkům záleží také na jejich technickém provedení. K některým druhům optimalizačních prací je nutné přizvat i programátory. Optimalizací těchto faktorů můžete také získat lepší pozice ve vyhledávačích.

 • Rychlost načítaní stránky (Jak změřit rychlost webu)
 • Interní odkazovaní na stránkách (Je obsah dobře propojený), existují externí odkazy
 • Struktura URL adres (např. pajskr.cz/seo vs. pajskr.cz/sesdgg.html)
 • Mobilní přívětivost

Tyto prvky dokáží výrazně vylepšit uživatelský dojem ze stránek. To dokáží ocenit zejména jejich uživatelé. Vyhledávače se z toho dokáží poučit. Na základě toho umí vyhodnotit, jakým stránkám dávají uživatelé přednost a na kterých tráví nejvíce času. A takové stránky jim pak nabízejí přednostně ve výsledcích hledání.

Seznam On-Page SEO

Toto je takový on-page SEO checklist (seznam) důležitých prvků, které se optimalizují a jejichž optimalizace vám přinese lepší pozice ve vyhledávání.

 1. Interní odkazování
 2. Nadpisy stránek (nadpisem můžete ovlivnit míru prokliku CTR z vyhledávače na váš web)
 3. Popisek (META description). Lepší popisek než má konkurence může také ovlivnit CTR
 4. Používání tagů H1, H2
 5. Je obsah unikátní?
 6. Obrázky a jejich pojmenování a alternativní text
 7. Relevantní obsah
 8. Klíčová slova
 9. Rychlost stránek
 10. Přehledný obsah
 11. Důvěryhodnost
ON-PAGE SEO checklist
Seznam důležitých On-Page prvků

SEO je komplikovaný obor a zahrnuje v sobě spoustu faktorů, které významně a méně významně ovlivňují uživatelský dojen a pozice stránek ve vyhledávačích. Většinu faktorů mohou ovlivnit samotní tvůrci stránek a tím mohou významně přispívat k jejich kvalitě.

Podobné příspěvky